Czym jest spektrofotometr?

Spektrofotometria jest to technika pomiarowa, polegająca na oznaczaniu obecności i stężenia określonych substancji w badanej próbce. Opiera się ona na oddziaływaniu (absorbcyjnym, emisyjnym lub rozpraszającym) promieniowania elektromagnetycznego z materią. Proces ten zachodzi w podczerwieni, ultrafiolecie lub w świetle widzialnym.

Spektrofotometr to specjalistyczne urządzenie mierzące ilość światła absorbowanego przez próbkę. Za pomocą spektrofotometru można badać różnego rodzaju próbki, niezależnie od ich pochodzenia. Ten rodzaj aparatury analitycznej do laboratorium działa w oparciu o analizę widma światła.

Jak działa spektrofotometr?

Wiązka światła przenika przez pryzmat lub siatkę dyfrakcyjną. Aby wybrać odpowiednią długość fali bądź jej zakres, należy przepuścić rozproszone światło przez szczelinę. Wkrótce po tym, światło przechodzi przez próbkę i pada na detektor. Dzięki temu, możemy wykonać zapis spektrometryczny badanej substancji.

Jak zbudowany jest spektrofotometr?

Spektrofotometry zbudowane są ze źródła światła, monochromatora, kuwety na próbkę, wzorca oraz fotodetektora. Źródło światła stanowią lampy działające w zakresie UV-VIS, czyli od 110 do 1000 nm.
Monochromatory mają za zadanie z emitowanego promieniowania wybrać wąskie pasmo o określonej długości, które przepuści przez kuwetę z badaną substancją.
Miejsce umiejscowienia kuwety zapewnia odporność na działanie analizowanych substancji chemicznych i zapewnia maksymalną transmisję promieniowania.
Detektor w spektrofotometrach typu UV-VIS, przekształca energię promieniowania elektromagnetycznego na energię elektryczną. Dzięki temu otrzymujemy wyniki w postaci graficznej lub liczbowej. Detektor spełniający swoją funkcję odznacza się dużą czułością.