Blog

odczynniki do elektroforezy

Jakie odczynniki do elektroforezy najczęściej stosuje się w laboratoriach?

Elektroforeza jest jedną z podstawowych technik laboratoryjnych, wykorzystywaną szczególnie często w genetyce oraz biologii molekularnej. Elektroforeza stosowana jest najczęściej do rozdzielania RNA, DNA oraz białek, badania polidyspersji polimerów syntetycznych oraz pomiaru masy cząsteczkowej. Aby jednak mogła przebiegać prawidłowo, konieczne jest zastosowanie odpowiednich odczynników.

Czytaj więcej

myjka ultradźwiękowa

Jak działa i do czego służy łaźnia ultradźwiękowa?

Łaźnia ultradźwiękowa, znana powszechnie również pod nazwą myjki ultradźwiękowej jest urządzeniem, które znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie konieczne jest usunięcie uporczywych zabrudzeń z delikatnych elementów. Tego rodzaju urządzenia są niezbędnym elementem wyposażenia każdego laboratorium, gdzie wykorzystuje się je do czyszczenia delikatnych elementów jak sita analityczne, filtry, elementy szklane oraz drobny pozostały sprzęt laboratoryjny.

Czytaj więcej

waga laboratoryjna

Jak korzystać z wagi laboratoryjnej?

Waga jest przyrządem powszechnie wykorzystywanym w każdym laboratorium. Za jej pomocą wyznacza się masę ciał na zasadzie równoważenia sił lub wykorzystywania zjawisk fizycznych. Z uwagi na specyfikę pracy w laboratorium, wagi możemy podzielić ze względu na stopień ich czułości. Wyróżniamy wagi: techniczne, analityczne, półmikroanalityczne, mikroanalityczne oraz ultramikroanalityczne. Najbardziej rozpowszechnionym typem są wagi analityczne. Ich nośność zwykle wynosi ok 200g a dokładność sięga 0,1mg. Aby jednak wyniki pomiarów nie były zafałszowane, waga powinna być prawidłowo obsługiwana.

Czytaj więcej

spektrofotometr

Czym jest spektrofotometr?

Spektrofotometria jest to technika pomiarowa, polegająca na oznaczaniu obecności i stężenia określonych substancji w badanej próbce. Opiera się ona na oddziaływaniu (absorbcyjnym, emisyjnym lub rozpraszającym) promieniowania elektromagnetycznego z materią. Proces ten zachodzi w podczerwieni, ultrafiolecie lub w świetle widzialnym.

Czytaj więcej

asystentka laboratoryjna analizująca próbkę krwi

Diagnostyka przecieku matczyno-płodowego: na czym polega?

Przeciekiem matczyno-płodowym określa się stan przejścia krwi płodowej do układu krążenia matki. Diagnostyka w tym schorzeniu jest procedurą niezbędną w położnictwie, ponieważ zakres przecieku płodowo-matczynego ma znaczący wpływ na zdrowie oraz życie matki i dziecka mogąc prowadzić do poważnych konsekwencji. Na częstość i zakres występowania przecieku matczyno-płodowego wpływa bezpośrednio stan po cięciu cesarskim, urazy jamy brzusznej czy uszkodzenie łożyska.

Czytaj więcej

test antygenowy na wirus CMV

Jak przebiega badanie wczesnego antygenu wirusa CMV?

Zakażenie wirusem CMV u zdrowych osób zwykle przebiega subklinicznie. Niemniej jednak u osoby z obniżoną odpornością oraz w rozwijającym się płodzie ten wirus może wywołać chorobę miejscową lub rozsianą.

Czytaj więcej

dłoń w rękawiczce z próbką krwi

Rodzaje testów diagnostycznych do cytometrii przepływowej

Cytometria przepływowa umożliwia ocenę ilościową i jakościową właściwości fizycznych i biologicznych komórek. Jest to metoda, która obecnie wyparła tradycyjne techniki oceny funkcji fagocytów i ma szczególne znaczenie w dynamicznie rozwijającej się dziedzinie immunogenetyki. Podkreślić należy przy tym szczególną rolę cytometrii w diagnostyce klinicznej, monitorowaniu przebiegu leczenia i ocenie immunomorfologicznej oraz czynnościowej komórek uczestniczących w mechanizmach obronnych.

Czytaj więcej

krzemionka

Jakie jest zastosowanie mikrosfer krzemionkowych?

Mikrosfery to obecnie coraz szczerzej pozyskiwany i stosowany surowiec. Powstają przede wszystkim podczas spalania węgla kamiennego w paleniskach pyłowych. Stanowią uboczny skutek procesu spalania węgli w postaci popiołów i żużli. Z części tych odpadów może być pozyskana specyficzna frakcja, którą stanowią właśnie mikrosfery. Z wyglądu przypominają one drobne ziarna, które doceniane są za swoje liczne i uniwersalne właściwości. Znajdują zastosowanie w różnych dziedzinach gospodarki, np. wykorzystywane są w procesie produkcji wielu materiałów, a także jako dodatek wpływający na cechy produktu końcowego. Trzeba jednak pamiętać, że mikrosfery krzemionkowe stanowią znikomą część odpadów paleniskowych.

Czytaj więcej

badania w laboratorium

Jakie role spełniają mikrosfery ze względu na swój charakter i właściwości?

Ten artykuł wprowadza i opisuje mikrosfery polistyrenowe, mikrosfery krzemionkowe i mikrosfery fluorescencyjne. Zapraszamy do zapoznania się z ich charakterystyką, działaniem, zastosowaniem i dostępnością. Jakie role spełniają mikrosfery ze względu na swój charakter i właściwości?

Czytaj więcej

nikrospop

Przegląd materiałów do skaningowej mikroskopii elektronowej

Skaningowa mikroskopia elektronowa SEM (Scanning Electron Microscopy) to metoda umożliwiająca charakterystykę powierzchni, obszarów przypowierzchniowych, składu chemicznego i struktur materiałów o budowie nanostrukturalnej. Pozwala uzyskać wysokorozdzielcze i wyjątkowo ostre obrazy obiektów o rozmiarach w zakresie mikrometrów i nanometrów. Służy też do równoczesnej analizy niektórych własności fizykochemicznych obserwowanych próbek.

Czytaj więcej