Blog

waga laboratoryjna

Jak korzystać z wagi laboratoryjnej?

Waga jest przyrządem powszechnie wykorzystywanym w każdym laboratorium. Za jej pomocą wyznacza się masę ciał na zasadzie równoważenia sił lub wykorzystywania zjawisk fizycznych. Z uwagi na specyfikę pracy w laboratorium, wagi możemy podzielić ze względu na stopień ich czułości. Wyróżniamy wagi: techniczne, analityczne, półmikroanalityczne, mikroanalityczne oraz ultramikroanalityczne. Najbardziej rozpowszechnionym typem są wagi analityczne. Ich nośność zwykle wynosi ok 200g a dokładność sięga 0,1mg. Aby jednak wyniki pomiarów nie były zafałszowane, waga powinna być prawidłowo obsługiwana.

Czytaj więcej

spektrofotometr

Czym jest spektrofotometr?

Spektrofotometria jest to technika pomiarowa, polegająca na oznaczaniu obecności i stężenia określonych substancji w badanej próbce. Opiera się ona na oddziaływaniu (absorbcyjnym, emisyjnym lub rozpraszającym) promieniowania elektromagnetycznego z materią. Proces ten zachodzi w podczerwieni, ultrafiolecie lub w świetle widzialnym.

Czytaj więcej

asystentka laboratoryjna analizująca próbkę krwi

Diagnostyka przecieku matczyno-płodowego: na czym polega?

Przeciekiem matczyno-płodowym określa się stan przejścia krwi płodowej do układu krążenia matki. Diagnostyka w tym schorzeniu jest procedurą niezbędną w położnictwie, ponieważ zakres przecieku płodowo-matczynego ma znaczący wpływ na zdrowie oraz życie matki i dziecka mogąc prowadzić do poważnych konsekwencji. Na częstość i zakres występowania przecieku matczyno-płodowego wpływa bezpośrednio stan po cięciu cesarskim, urazy jamy brzusznej czy uszkodzenie łożyska.

Czytaj więcej

test antygenowy na wirus CMV

Jak przebiega badanie wczesnego antygenu wirusa CMV?

Zakażenie wirusem CMV u zdrowych osób zwykle przebiega subklinicznie. Niemniej jednak u osoby z obniżoną odpornością oraz w rozwijającym się płodzie ten wirus może wywołać chorobę miejscową lub rozsianą.

Czytaj więcej

dłoń w rękawiczce z próbką krwi

Rodzaje testów diagnostycznych do cytometrii przepływowej

Cytometria przepływowa umożliwia ocenę ilościową i jakościową właściwości fizycznych i biologicznych komórek. Jest to metoda, która obecnie wyparła tradycyjne techniki oceny funkcji fagocytów i ma szczególne znaczenie w dynamicznie rozwijającej się dziedzinie immunogenetyki. Podkreślić należy przy tym szczególną rolę cytometrii w diagnostyce klinicznej, monitorowaniu przebiegu leczenia i ocenie immunomorfologicznej oraz czynnościowej komórek uczestniczących w mechanizmach obronnych.

Czytaj więcej

krzemionka

Jakie jest zastosowanie mikrosfer krzemionkowych?

Mikrosfery to obecnie coraz szczerzej pozyskiwany i stosowany surowiec. Powstają przede wszystkim podczas spalania węgla kamiennego w paleniskach pyłowych. Stanowią uboczny skutek procesu spalania węgli w postaci popiołów i żużli. Z części tych odpadów może być pozyskana specyficzna frakcja, którą stanowią właśnie mikrosfery. Z wyglądu przypominają one drobne ziarna, które doceniane są za swoje liczne i uniwersalne właściwości. Znajdują zastosowanie w różnych dziedzinach gospodarki, np. wykorzystywane są w procesie produkcji wielu materiałów, a także jako dodatek wpływający na cechy produktu końcowego. Trzeba jednak pamiętać, że mikrosfery krzemionkowe stanowią znikomą część odpadów paleniskowych.

Czytaj więcej

badania w laboratorium

Jakie role spełniają mikrosfery ze względu na swój charakter i właściwości?

Ten artykuł wprowadza i opisuje mikrosfery polistyrenowe, mikrosfery krzemionkowe i mikrosfery fluorescencyjne. Zapraszamy do zapoznania się z ich charakterystyką, działaniem, zastosowaniem i dostępnością. Jakie role spełniają mikrosfery ze względu na swój charakter i właściwości?

Czytaj więcej

nikrospop

Przegląd materiałów do skaningowej mikroskopii elektronowej

Skaningowa mikroskopia elektronowa SEM (Scanning Electron Microscopy) to metoda umożliwiająca charakterystykę powierzchni, obszarów przypowierzchniowych, składu chemicznego i struktur materiałów o budowie nanostrukturalnej. Pozwala uzyskać wysokorozdzielcze i wyjątkowo ostre obrazy obiektów o rozmiarach w zakresie mikrometrów i nanometrów. Służy też do równoczesnej analizy niektórych własności fizykochemicznych obserwowanych próbek.

Czytaj więcej

odczynniki w laboratorium

Jakie odczynniki są najczęściej używane do badań laboratoryjnych?

W pracy laboratoryjnej powszechnie wykorzystywane są różne odczynniki, będące związkami chemicznymi lub mieszaniną związków. Stosowane są do wykonywania analiz, syntez, oznaczeń zawartości różnych substancji oraz innych czynności realizowanych w ramach szeroko rozumianych prac naukowo-badawczych. Charakteryzują się określonymi parametrami jakościowymi (np. zawartość głównego składnika, stopień zanieczyszczeń), czasem trwałości oraz formą występowania (np. w postaci ciał stałych, jak np. granulaty, lub cieczy, czyli roztworów o różnych stężeniach). Rodzajów odczynników jest bardzo wiele. Które z nich najczęściej wykorzystywane są podczas badań laboratoryjnych?

Czytaj więcej

wyposażenie laboratirium

Jakie jest podstawowe szklane wyposażenie laboratorium chemicznego?

Specjalistyczne produkty szklane należą do niezbędnego zaopatrzenia laboratorium chemicznego. Wykorzystuje się je zarówno w chemii, medycynie i farmacji, jak i w różnego rodzaju testach przeprowadzanych w ramach kontroli jakości. Jakiego rodzaju szkło można znaleźć w każdym laboratorium i do czego przeznaczone są najważniejsze elementy tego rodzaju wyposażenia?

Czytaj więcej