Blog

rośliny w probówkach

Jaka powinna być mieszanina do przygotowania pożywki dla kultur in vitro roślin?

Techniki kultur in vitro są powszechnie stosowane jako metody rozmnażania roślin w uprawie, hodowli i badaniach naukowych. Hodowla in vitro przebiega w kilku etapach. Właściwy dobór składu pożywki ma kluczowe znaczenie i zależy od gatunku rośliny, rodzaju eksplantatu i etapu rozwoju kultury.

Czytaj więcej

mózg

Matryce do tkanek i mózgu - czym się charakteryzują?

Wysokiej jakości matryce mózgowe (foremki) są przeznaczone do odręcznego krojenia odrębnych obszarów mózgu. Umożliwiają przecinanie przekrojów czołowych lub strzałkowych mózgu w odstępach 1 mm i 2 mm w przypadku dużych mózgów.

Czytaj więcej

badanie mikroskopem

Skaningowa mikroskopia a krążki węglowe – co trzeba wiedzieć?

Skaningowa mikroskopia elektronowa (SEM) to zaawansowana technika badania struktury i składu chemicznego materiałów na poziomie mikro i nanostruktur. Dzięki wykorzystaniu wiązki elektronów, SEM pozwala na uzyskanie obrazów o wysokiej rozdzielczości, co jest nieosiągalne dla tradycyjnych mikroskopów optycznych. Więcej na ich temat przeczytasz w poniższym artykule.

Czytaj więcej

rośliny w laboratorium

Komórki roślinne w laboratorium

Hodowanie komórek roślinnych in vitro jest powszechną praktyką w dziedzinie biotechnologii roślin, hodowli tkanek roślinnych, inżynierii genetycznej i produkcji roślin transgenicznych. Możliwość kontroli warunków hodowli pozwala na badanie różnych aspektów biologii roślin oraz wykorzystywanie tkanek roślinnych w celach komercyjnych, takich jak produkcja jednorodnego materiału rozmnożeniowego czy produkcja związków organicznych.

Czytaj więcej

koloidalne związki złota

Czym są koloidalne związki złota sprzężone z przeciwciałami?

Czy wiedziałeś, że złoto może odgrywać ważną rolę w diagnostyce medycznej? W ostatnich latach naukowcy coraz bardziej interesują się zastosowaniem koloidalnych związków złota w połączeniu z przeciwciałami. Ten artykuł przedstawi, czym są te związki, jak działają i jakie mogą mieć potencjalne zastosowania w medycynie.

Czytaj więcej

odczynniki do elektroforezy

Jakie odczynniki do elektroforezy najczęściej stosuje się w laboratoriach?

Elektroforeza jest jedną z podstawowych technik laboratoryjnych, wykorzystywaną szczególnie często w genetyce oraz biologii molekularnej. Elektroforeza stosowana jest najczęściej do rozdzielania RNA, DNA oraz białek, badania polidyspersji polimerów syntetycznych oraz pomiaru masy cząsteczkowej. Aby jednak mogła przebiegać prawidłowo, konieczne jest zastosowanie odpowiednich odczynników.

Czytaj więcej

myjka ultradźwiękowa

Jak działa i do czego służy łaźnia ultradźwiękowa?

Łaźnia ultradźwiękowa, znana powszechnie również pod nazwą myjki ultradźwiękowej jest urządzeniem, które znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie konieczne jest usunięcie uporczywych zabrudzeń z delikatnych elementów. Tego rodzaju urządzenia są niezbędnym elementem wyposażenia każdego laboratorium, gdzie wykorzystuje się je do czyszczenia delikatnych elementów jak sita analityczne, filtry, elementy szklane oraz drobny pozostały sprzęt laboratoryjny.

Czytaj więcej

waga laboratoryjna

Jak korzystać z wagi laboratoryjnej?

Waga jest przyrządem powszechnie wykorzystywanym w każdym laboratorium. Za jej pomocą wyznacza się masę ciał na zasadzie równoważenia sił lub wykorzystywania zjawisk fizycznych. Z uwagi na specyfikę pracy w laboratorium, wagi możemy podzielić ze względu na stopień ich czułości. Wyróżniamy wagi: techniczne, analityczne, półmikroanalityczne, mikroanalityczne oraz ultramikroanalityczne. Najbardziej rozpowszechnionym typem są wagi analityczne. Ich nośność zwykle wynosi ok 200g a dokładność sięga 0,1mg. Aby jednak wyniki pomiarów nie były zafałszowane, waga powinna być prawidłowo obsługiwana.

Czytaj więcej

spektrofotometr

Czym jest spektrofotometr?

Spektrofotometria jest to technika pomiarowa, polegająca na oznaczaniu obecności i stężenia określonych substancji w badanej próbce. Opiera się ona na oddziaływaniu (absorbcyjnym, emisyjnym lub rozpraszającym) promieniowania elektromagnetycznego z materią. Proces ten zachodzi w podczerwieni, ultrafiolecie lub w świetle widzialnym.

Czytaj więcej

asystentka laboratoryjna analizująca próbkę krwi

Diagnostyka przecieku matczyno-płodowego: na czym polega?

Przeciekiem matczyno-płodowym określa się stan przejścia krwi płodowej do układu krążenia matki. Diagnostyka w tym schorzeniu jest procedurą niezbędną w położnictwie, ponieważ zakres przecieku płodowo-matczynego ma znaczący wpływ na zdrowie oraz życie matki i dziecka mogąc prowadzić do poważnych konsekwencji. Na częstość i zakres występowania przecieku matczyno-płodowego wpływa bezpośrednio stan po cięciu cesarskim, urazy jamy brzusznej czy uszkodzenie łożyska.

Czytaj więcej