Blog

mkroskopia

Jakie odczynniki są stosowane w mikroskopii elektronowej?

Badanie za pomocą mikroskopów elektronowych daje szerokie możliwości obserwacji składu chemicznego, struktury preparatów i materiałów oraz ich powierzchni. Dzięki różnym rodzajom mikroskopów wykorzystujących ukierunkowaną wiązkę elektronów można analizować obiekty od rozmaitych stopów metali po preparaty biologiczne – tkanki, bakterie czy substancje pochodzenia organicznego.

Czytaj więcej

Kasetki histopatologiczne

Jakie standardy powinny spełniać kasetki do przechowywania preparatów tkankowych?

Temat przechowywania preparatów tkankowych jest niezwykle istotnym zagadnieniem zarówno w kontekście realizacji celów terapeutycznych, jak i prowadzenia projektów badawczych. 

Czytaj więcej

Mikroskopia elektronowa

Do czego służą siateczki w mikroskopii elektronowej?

Mikroskopia elektronowa to niezwykle użyteczne narzędzie służące do charakterystyki powierzchni oraz składu chemicznego różnorodnych materiałów o budowie nanostrukturalnej, mające zastosowanie w badaniach krystalograficznych, fizyce ciała stałego, medycynie i w wielu gałęziach przemysłu.

Czytaj więcej

mikroskop elektronowy

Dlaczego żywica to dobry materiał do zatapiania materiałów tkankowych?

Przygotowanie preparatów tkankowych do badań histologicznych za pomocą mikroskopu elektronowego pozwala na zachowanie ich w stanie maksymalnie zbliżonym do naturalnego. Poszczególne etapy niezbędne do uzyskania próbki, która spełni wszystkie kryteria i umożliwi dokładną obserwację, muszą być wykonane bardzo starannie i z wykorzystaniem odpowiednich odczynników. Jednym ze środków używanych w preparatyce są syntetyczne żywice do zatapiania preparatów. Przyjrzyjmy się bliżej roli, jaką pełnią i zobaczmy, dlaczego ich stosowanie jest tak pożądane.

Czytaj więcej

badanie mikroskopowe

Jak przygotować szkiełko nakrywkowe do badania mikroskopowego?

Badania mikroskopowe są jedną z podstawowych metod pozwalających na obserwację struktur o niewielkich rozmiarach. Wykorzystuje się je bardzo szeroko, od najbardziej rozpowszechnionych badań laboratoryjnych związanych z diagnostyką medyczną po prace naukowe czy praktykę inżynierską.

Czytaj więcej

szkło laboratoryjne

Kompletowanie szkła laboratoryjnego

Szkło laboratoryjne należy do podstawowego wyposażenia każdego laboratorium. Warunki laboratoryjne wymagają , aby szkło charakteryzowało się dobrą wytrzymałością mechaniczną, chemiczną oraz przejrzystością.

Czytaj więcej