Blog

krzemionka

Jakie jest zastosowanie mikrosfer krzemionkowych?

Mikrosfery to obecnie coraz szczerzej pozyskiwany i stosowany surowiec. Powstają przede wszystkim podczas spalania węgla kamiennego w paleniskach pyłowych. Stanowią uboczny skutek procesu spalania węgli w postaci popiołów i żużli. Z części tych odpadów może być pozyskana specyficzna frakcja, którą stanowią właśnie mikrosfery. Z wyglądu przypominają one drobne ziarna, które doceniane są za swoje liczne i uniwersalne właściwości. Znajdują zastosowanie w różnych dziedzinach gospodarki, np. wykorzystywane są w procesie produkcji wielu materiałów, a także jako dodatek wpływający na cechy produktu końcowego. Trzeba jednak pamiętać, że mikrosfery krzemionkowe stanowią znikomą część odpadów paleniskowych.

Czytaj więcej

badania w laboratorium

Jakie role spełniają mikrosfery ze względu na swój charakter i właściwości?

Ten artykuł wprowadza i opisuje mikrosfery polistyrenowe, mikrosfery krzemionkowe i mikrosfery fluorescencyjne. Zapraszamy do zapoznania się z ich charakterystyką, działaniem, zastosowaniem i dostępnością. Jakie role spełniają mikrosfery ze względu na swój charakter i właściwości?

Czytaj więcej

nikrospop

Przegląd materiałów do skaningowej mikroskopii elektronowej

Skaningowa mikroskopia elektronowa SEM (Scanning Electron Microscopy) to metoda umożliwiająca charakterystykę powierzchni, obszarów przypowierzchniowych, składu chemicznego i struktur materiałów o budowie nanostrukturalnej. Pozwala uzyskać wysokorozdzielcze i wyjątkowo ostre obrazy obiektów o rozmiarach w zakresie mikrometrów i nanometrów. Służy też do równoczesnej analizy niektórych własności fizykochemicznych obserwowanych próbek.

Czytaj więcej

odczynniki w laboratorium

Jakie odczynniki są najczęściej używane do badań laboratoryjnych?

W pracy laboratoryjnej powszechnie wykorzystywane są różne odczynniki, będące związkami chemicznymi lub mieszaniną związków. Stosowane są do wykonywania analiz, syntez, oznaczeń zawartości różnych substancji oraz innych czynności realizowanych w ramach szeroko rozumianych prac naukowo-badawczych. Charakteryzują się określonymi parametrami jakościowymi (np. zawartość głównego składnika, stopień zanieczyszczeń), czasem trwałości oraz formą występowania (np. w postaci ciał stałych, jak np. granulaty, lub cieczy, czyli roztworów o różnych stężeniach). Rodzajów odczynników jest bardzo wiele. Które z nich najczęściej wykorzystywane są podczas badań laboratoryjnych?

Czytaj więcej

wyposażenie laboratirium

Jakie jest podstawowe szklane wyposażenie laboratorium chemicznego?

Specjalistyczne produkty szklane należą do niezbędnego zaopatrzenia laboratorium chemicznego. Wykorzystuje się je zarówno w chemii, medycynie i farmacji, jak i w różnego rodzaju testach przeprowadzanych w ramach kontroli jakości. Jakiego rodzaju szkło można znaleźć w każdym laboratorium i do czego przeznaczone są najważniejsze elementy tego rodzaju wyposażenia?

Czytaj więcej

mkroskopia

Jakie odczynniki są stosowane w mikroskopii elektronowej?

Badanie za pomocą mikroskopów elektronowych daje szerokie możliwości obserwacji składu chemicznego, struktury preparatów i materiałów oraz ich powierzchni. Dzięki różnym rodzajom mikroskopów wykorzystujących ukierunkowaną wiązkę elektronów można analizować obiekty od rozmaitych stopów metali po preparaty biologiczne – tkanki, bakterie czy substancje pochodzenia organicznego.

Czytaj więcej

Kasetki histopatologiczne

Jakie standardy powinny spełniać kasetki do przechowywania preparatów tkankowych?

Temat przechowywania preparatów tkankowych jest niezwykle istotnym zagadnieniem zarówno w kontekście realizacji celów terapeutycznych, jak i prowadzenia projektów badawczych. 

Czytaj więcej

Mikroskopia elektronowa

Do czego służą siateczki w mikroskopii elektronowej?

Mikroskopia elektronowa to niezwykle użyteczne narzędzie służące do charakterystyki powierzchni oraz składu chemicznego różnorodnych materiałów o budowie nanostrukturalnej, mające zastosowanie w badaniach krystalograficznych, fizyce ciała stałego, medycynie i w wielu gałęziach przemysłu.

Czytaj więcej

mikroskop elektronowy

Dlaczego żywica to dobry materiał do zatapiania materiałów tkankowych?

Przygotowanie preparatów tkankowych do badań histologicznych za pomocą mikroskopu elektronowego pozwala na zachowanie ich w stanie maksymalnie zbliżonym do naturalnego. Poszczególne etapy niezbędne do uzyskania próbki, która spełni wszystkie kryteria i umożliwi dokładną obserwację, muszą być wykonane bardzo starannie i z wykorzystaniem odpowiednich odczynników. Jednym ze środków używanych w preparatyce są syntetyczne żywice do zatapiania preparatów. Przyjrzyjmy się bliżej roli, jaką pełnią i zobaczmy, dlaczego ich stosowanie jest tak pożądane.

Czytaj więcej

badanie mikroskopowe

Jak przygotować szkiełko nakrywkowe do badania mikroskopowego?

Badania mikroskopowe są jedną z podstawowych metod pozwalających na obserwację struktur o niewielkich rozmiarach. Wykorzystuje się je bardzo szeroko, od najbardziej rozpowszechnionych badań laboratoryjnych związanych z diagnostyką medyczną po prace naukowe czy praktykę inżynierską.

Czytaj więcej