Jak przebiega badanie wczesnego antygenu wirusa CMV?

Zakażenie wirusem CMV u zdrowych osób zwykle przebiega subklinicznie. Niemniej jednak u osoby z obniżoną odpornością oraz w rozwijającym się płodzie ten wirus może wywołać chorobę miejscową lub rozsianą.

 

Do klinicznych objawów zakażenia CMV zalicza się zapalenie płuc, zapalenie siatkówki, zapalenie wątroby, zapalenie jelit oraz choroby neurologiczne. Mimo coraz lepszych opcji terapeutycznych, zakażenie CMV może spowodować znaczną chorobowość i śmiertelność. Pacjenci są narażeni na ryzyko związane z pierwotną infekcją wirusem CMV, jak i reaktywacją utajonego wirusa.

Wczesne i sprawne rozpoznanie czynnego zakażenia CMV jest niezwykle istotne po to, aby uniknąć przeleczenia lekami immunosupresyjnymi oraz aby odpowiednio pokierować terapią przeciwwirusową.

Standardem w badaniu CMV jest oznaczanie antygenemii, czyli metoda niepolegająca na hodowli, za pomocą której można wykryć czynną infekcję, analizując próbki krwi i która została zoptymalizowana do stosowania w zestawie CMV Brite™ Turbo.

W jaki sposób przebiega badanie wczesnego antygenu wirusa CMV?

Zestaw CMV Brite™ Turbo to zestaw immunofluorescencyjny oparty na oznaczaniu antygenemii do diagnostyki CMV in vitro. Wykorzystuje dobrze określoną mieszaninę przeciwciał C10/C11 do wykrywania fosfoproteiny (pp65) niższej macierzy CMV, czyli wczesnego antygenu pojawiającego się w replikacji wirusa, który jest obficie reprezentowany na komórkach wielojądrzastych (PMN) dodatnich w kierunku CMV.

Zestaw CMV Brite™ Turbo zawiera wszystkie odczynniki, a analizę próbek można zakończyć w ciągu 2 godzin.