Diagnostyka przecieku matczyno-płodowego: na czym polega?

Przeciekiem matczyno-płodowym określa się stan przejścia krwi płodowej do układu krążenia matki. Diagnostyka w tym schorzeniu jest procedurą niezbędną w położnictwie, ponieważ zakres przecieku płodowo-matczynego ma znaczący wpływ na zdrowie oraz życie matki i dziecka mogąc prowadzić do poważnych konsekwencji. Na częstość i zakres występowania przecieku matczyno-płodowego wpływa bezpośrednio stan po cięciu cesarskim, urazy jamy brzusznej czy uszkodzenie łożyska.

Czym grozi przeciek matczyno-immunologiczny i jak go zdiagnozować?

Duży przeciek płodowo-matczyny może prowadzić nawet do zgonu wewnątrzmacicznego. Niekompatybilność antygenowa między dzieckiem a matką może spowodować problemy z oddychaniem i niedokrwistością. Przykładem konsekwencji przecieku jest choroba hemolityczna noworodków.

Aby uniknąć wyżej wspomnianych problemów, wykonuje się oznaczanie laboratoryjne poziomu komórek płodu w układzie krążenia matki, które stanowi najlepszą metodę diagnostyczną w przypadku kobiet, u których podejrzewa się uraz macicy. Badania przecieku matczyno-płodowego najczęściej wykonuje się metodą cytometrii przepływowej. Stanowi ona prostszą, wygodniejszą i dokładniejszą alternatywę dla manualnej metody Kleihauera-Betke.

Badanie to warto wykonać również w przypadku, kiedy podejrzewa się niezgodność serologiczną na tle antygenów Rh. Ta metoda diagnostyczna może być także wykorzystywana do określenia częstości występowania dorosłych krwinek czerwonych z niskim poziomem HbD u osób z heminogliobinopatiami. FETALtrol jest 3-poziomowym zestawem kontrolnym, dzięki któremu można wykonać walidację, a także monitorować jakość metody cytometrii przepływowej czy manualnej metody KB.  Wczesne wykrycie problemów pozwala na wprowadzenie leczenia zapobiegającego chorobie hemolitycznej dziecka i innym powikłaniom.