Rodzaje testów diagnostycznych do cytometrii przepływowej

Cytometria przepływowa umożliwia ocenę ilościową i jakościową właściwości fizycznych i biologicznych komórek. Jest to metoda, która obecnie wyparła tradycyjne techniki oceny funkcji fagocytów i ma szczególne znaczenie w dynamicznie rozwijającej się dziedzinie immunogenetyki. Podkreślić należy przy tym szczególną rolę cytometrii w diagnostyce klinicznej, monitorowaniu przebiegu leczenia i ocenie immunomorfologicznej oraz czynnościowej komórek uczestniczących w mechanizmach obronnych.

 

Oprócz tego znalazła praktyczne zastosowanie w innych dziedzinach medycyny m.in. w diagnostyce wrodzonych i nabytych niedoborów odporności, diagnostyce nowotworów i ocenie oporności wielolekowej. W dalszej części naszego wpisu wyjaśnimy, jakie rodzaje testów diagnostycznych wykorzystuje się w cytometrii przepływowej.

Jakie testy diagnostyczne do cytometrii przepływowej? Oferowane rodzaje

W ofercie naszej firmy dostępne są następujące testy diagnostyczne do cytometrii przepływowej:

  • Fetal Cell Count Kit — jest to test do pełnego oznaczenia rutynowego badania przecieku płodowo-matczynego. Znajduje zastosowanie w metodzie cytometrii przepływowej anty-HbF i anty-CA.
  • FETALtrol — to zestaw zawierający komórki kontrolne do walidacji procedur mających na celu wykrywanie przecieku płodowo-matczynego. Umożliwia stabilizowane kontrole krwi o trzech poziomach ze znaną zawartością ludzkich erytrocytów płodowych w krwi dorosłego człowieka. Jest to prosta, wiarygodna i dokładna metoda cytometrii przepływowej anty-HbF.
  • HIT Alert Kit — jest to kompletny zestaw do rozpoznawania małopłytkowości poheparynowej. Umożliwia uzyskanie wyników w czasie poniżej 2 godzin, co pozwala na podjęcie szybkiej decyzji klinicznej i wdrożenie stosownego leczenia. Test przeprowadzany jest z wykorzystaniem standardowego sprzętu i metodologii. Wymaga podstawowego doświadczenia związanego z obróbką próbek.
  • FMH Kit — zestaw do diagnostyki przecieku płodowo-matczynego FMH. Znajduje zastosowanie przy podejrzeniu konfliktu serologicznego na tle czynnika Rh, znacznej utracie krwi w trakcie ciąży, urazach w obrębie jamy brzuszne, stanie przedrzucawkowym. Wykorzystywany w celu oznaczenia ilościowego Rh-dodatnich krwinek płodu (z antygenem D) we krwi ciężarnej Rh-ujemnej.