Jakie jest zastosowanie mikrosfer krzemionkowych?

Mikrosfery to obecnie coraz szczerzej pozyskiwany i stosowany surowiec. Powstają przede wszystkim podczas spalania węgla kamiennego w paleniskach pyłowych. Stanowią uboczny skutek procesu spalania węgli w postaci popiołów i żużli. Z części tych odpadów może być pozyskana specyficzna frakcja, którą stanowią właśnie mikrosfery. Z wyglądu przypominają one drobne ziarna, które doceniane są za swoje liczne i uniwersalne właściwości. Znajdują zastosowanie w różnych dziedzinach gospodarki, np. wykorzystywane są w procesie produkcji wielu materiałów, a także jako dodatek wpływający na cechy produktu końcowego. Trzeba jednak pamiętać, że mikrosfery krzemionkowe stanowią znikomą część odpadów paleniskowych.

Najważniejsze właściwości mikrosfer krzemionkowych

O zastosowaniu mikrosfer krzemionkowych decydują liczne właściwości, takie jak m.in. wytrzymałość na czynniki chemiczne i ściskanie, odporność na miażdżenie oraz działanie wysokich i niskich temperatur. Za sprawą niewielkiej porowatości ścianek zapewniają też niską nasiąkliwość — prawie w ogóle nie wchłaniają wilgoci. Wykazują też wysoką odporność na naprzemienne zamarzanie i odmarzanie, a więc mrozoodporność. Za sprawą niskiego współczynnika przewodzenia ciepła wyróżniają się też bardzo dobrymi właściwościami termoizolacyjnymi. Mogą być wykorzystywane w szerokim zakresie temperatur. Ich kulisty kształt i niemal znikoma porowatość otwarta sprawiają, że mikrosfery cechują się stosunkowo niewielką powierzchnią właściwością. Oprócz tego wykazują zdolność tłumienia drgań, wysoką spiekalność, ognioodporność, a także brak jakiegokolwiek szkodliwego wpływu na organizmy żywe.

Przykłady zastosowania mikrosfer krzemionkowych

Mikrosfery krzemionkowe znajdują szerokie zastosowanie. Na szeroką skalę wykorzystywane są w przemyśle materiałów budowlanych jako różnego rodzaju wypełniacze wpływające na parametry użytkowe produktów, takie jak m.in. termoizolacyjność czy ognioodporność. Stanowią dodatek do materiałów, z których wykonywane są m.in. płyty izolacyjne, kompozyty cementowe czy lekkie betony. Warto przy tym dodać, że mikrosfery krzemionkowe poprawiają właściwości ognioodporne, więc wyprodukowane z ich zastosowaniem wyroby mogą być używane jako bariery do ograniczania rozprzestrzeniania się ognia. Oprócz tego podnoszą trwałość produktów czy pozwalają na ich stosowanie w szerszym zakresie temperatur.

Mikrosfery są dodatkiem do różnego rodzaju mas uszczelniających, kitów, wylewek izolacyjnych, izolacyjnych prefabrykatów budowlanych, cementowych ociepleń stropów, tynków o podwyższonej izolacji cieplnej i akustycznej, różnego rodzaju płytek itd.

Poza budownictwem mikrosfery używane są w wielu innych gałęziach gospodarki, m.in. w górnictwie, energetyce, przemyśle samochodowym, przemyśle ceramicznym, przemyśle tworzyw sztucznych. Okazuje się, że mogą być one pomocne w unieszkodliwianiu niebezpiecznych odpadów radioaktywnych. Co ciekawe, wykorzystywane są nawet przy wykonywaniu powłok statków kosmicznych czy jako komponenty w medycynie.