Jakie role spełniają mikrosfery ze względu na swój charakter i właściwości?

Ten artykuł wprowadza i opisuje mikrosfery polistyrenowe, mikrosfery krzemionkowe i mikrosfery fluorescencyjne. Zapraszamy do zapoznania się z ich charakterystyką, działaniem, zastosowaniem i dostępnością. Jakie role spełniają mikrosfery ze względu na swój charakter i właściwości?

Czym są mikrosfery polistyrenowe?

Stosowane jako elastyczna platforma w diagnostyce i bioseparacji, mikrosfery polistyrenowe mogą być pokryte cząsteczkami rozpoznającymi, takimi jak przeciwciała, antygeny, peptydy lub sondy kwasu nukleinowego. Mogą być także obciążone hydrofobowymi barwnikami i innymi związkami. Kulki z niezmodyfikowanego polimeru znajdują również szerokie zastosowanie jako wzorce do ustawiania i kalibracji przyrządów. Dostępne w średnicach od 20 nm do 200 µm, produkty te wykazują doskonałą jednolitość wielkości.

Zwykłe mikrosfery polistyrenowe są idealne do adsorpcji białek i zostały wykorzystane w wielu testach, w tym testach diagnostycznych. Mikrosfery o zmodyfikowanej powierzchni są dostępne z grupami karboksylowymi lub pierwszorzędowymi grupami aminowymi do kowalencyjnego przyłączenia liganda. Systemy wiązania powinowactwa oferują proste i wydajne przyłączanie ligandów. Powłoki białek wiążących Fc są w stanie orientować przeciwciała w celu uzyskania optymalnej aktywności, a streptawidyna zapewnia niezwykle stabilne przyłączanie biotynylowanych cząsteczek, takich jak białka, peptydy i oligonukleotydy.

Czym są mikrosfery krzemionkowe?

Nośniki nieorganiczne, takie jak mikrosfery krzemionkowe, stają się coraz ważniejsze w różnych zastosowaniach. Oferują jednocześnie korzyści pracy z platformą kulkową i unikalne właściwości podłoża krzemionkowego, w tym:

  • elastyczność,

  • duży obszar powierzchni właściwej,

  • ulepszoną kinetykę wiązania na powierzchniach płaskich,

  • unikalny współczynnik załamania i gęstość,

  • hydrofilowość i łatwą manipulację.

Jako firma oferujemy wysokiej jakości mikrosfery i cząstki paramagnetyczne, w tym szeroki zakres rozmiarów kulek (od ~0,15 µm do 5 µm), aby spełnić wymagania różnych zastosowań. Istnieje opcja personalizacji produktu pod wymaganie klienta.

Czym są mikrosfery fluorescencyjne?

Ostatnia grupa, mikrosfery fluorescencyjne, stanowi podstawę badań diagnostycznych i nauk przyrodniczych, znajdując zastosowanie jako markery fluorescencyjne, substraty testowe i standardy przyrządów. Aby spełnić unikalne kryteria wydajności wymagane od mikrocząstek w tych różnych zastosowaniach, posiadamy obszerny asortyment mikrosfer fluorescencyjnych i oferujemy niestandardowe usługi barwienia – na stronie firmy można sprawdzić widma dla dostępnych barwników fluorescencyjnych. Dodajmy, że szeroki wachlarz mikrosfer oferuje firma Bangs Laboratories Inc. oraz Polysciences Inc.