Jakie odczynniki są najczęściej używane do badań laboratoryjnych?

W pracy laboratoryjnej powszechnie wykorzystywane są różne odczynniki, będące związkami chemicznymi lub mieszaniną związków. Stosowane są do wykonywania analiz, syntez, oznaczeń zawartości różnych substancji oraz innych czynności realizowanych w ramach szeroko rozumianych prac naukowo-badawczych. Charakteryzują się określonymi parametrami jakościowymi (np. zawartość głównego składnika, stopień zanieczyszczeń), czasem trwałości oraz formą występowania (np. w postaci ciał stałych, jak np. granulaty, lub cieczy, czyli roztworów o różnych stężeniach). Rodzajów odczynników jest bardzo wiele. Które z nich najczęściej wykorzystywane są podczas badań laboratoryjnych?

Odczynniki: podział ze względu na zawartość substancji głównej i zanieczyszczeń

Podstawowej klasyfikacji odczynników chemicznych wykorzystywanych do badań laboratoryjnych możemy dokonać na podstawie zawartość substancji głównej oraz zanieczyszczeń. W tej kategorii znajdują przede wszystkim:

  • odczynniki czyste (skrót: cz.) — nazwa określająca odczynniki o czystości wystarczającej do standardowych prac lub analiz jakościowych lub jako substancja pomocnicze,
  • odczynniki czyste do analizy (skrót: cz.d.a.) — ta nazwa określająca daną grupę odczynników odnoszących się do polskiej normy, odczynniki tak określone nadają się do analiz, które są określone polską normą na przykład mogą być wykorzystywane do analiz jakościowych i ilościowych,
  • odczynniki chemiczne czyste — używane do specjalistycznych technik laboratoryjnych, ich zanieczyszczeń nie wykryje się metodami analizy chemicznej,
  • odczynniki czyste spektralnie — odczynniki te nie posiadają zanieczyszczeń i są wykorzystywane do analiz spektralnych,
  • odczynniki techniczne (skrót: tech.) — termin określa produkty (substancje i surowce) mające zastosowanie w produkcji przemysłowej, a także do celów edukacyjnych do zademonstrowania prostych reakcji chemicznych.

Odczynniki chemiczne, które z reguły nie są czystymi związkami chemicznymi i mogą być przygotowywane specjalnie do przeprowadzania reakcji chemicznych w konkretnym celu, np. wykrywania innych substancji lub ich stężenia. W tej grupie wyróżniamy m.in.:

  • odczynnik Czugajewa — bardzo czuły wskaźnik do wykrywania wielu metali poprzez tworzenie z  roztworami wodnymi ich soli barwnych związków kompleksowych,
  • odczynnik Griessa — wykrywanie i oznaczania azotynów i azotanów między innymi w materiale biologicznym,
  • odczynnik Tollensa – wykrywanie aldehydów (próba lustra srebrowego),
  • odczynnik Lucasa – wykorzystywany do odróżnienia alkoholi trzeciorzędowych.

Odczynniki do elektroforezy i mikroskopii elektronowej

W naszej ofercie specjalistycznych odczynników chemicznych znaleźć można m.in. odczynniki do elektroforezy, które wykorzystywane są w ramach prac z zakresu m.in. pomiaru masy cząsteczkowej czy rozdzielania DNA, RNA oraz białek. Oprócz tego zapewniamy różne odczynniki do mikroskopii elektronowej.

Szeroki wybór odczynników do mikroskopii, które na stałe są w naszej ofercie sprzedażowej, znajduje się na stronie www.polysciences.com.