Jak korzystać z wagi laboratoryjnej?

Waga jest przyrządem powszechnie wykorzystywanym w każdym laboratorium. Za jej pomocą wyznacza się masę ciał na zasadzie równoważenia sił lub wykorzystywania zjawisk fizycznych. Z uwagi na specyfikę pracy w laboratorium, wagi możemy podzielić ze względu na stopień ich czułości. Wyróżniamy wagi: techniczne, analityczne, półmikroanalityczne, mikroanalityczne oraz ultramikroanalityczne. Najbardziej rozpowszechnionym typem są wagi analityczne. Ich nośność zwykle wynosi ok 200g a dokładność sięga 0,1mg. Aby jednak wyniki pomiarów nie były zafałszowane, waga powinna być prawidłowo obsługiwana.

Jakie warunki otoczenia zachować, aby proces ważenia zaszedł prawidłowo?

Ze względu na wysoką czułość, waga analityczna powinna być ustawiona na płaskiej, stabilnej powierzchni. Idealnie sprawdzą się stoły wagowe, które charakteryzuje masywny, ciężki blat. Dzięki temu, jesteśmy w stanie wyeliminować wszelkie wibracje a waga jest prawidłowo ustabilizowana. 

Ten rodzaj aparatury analitycznej, powinien być również izolowany od dużych wahań temperatur m.in. przeciągu. Może to zakłócać proces ważenia i wpływać na jego wynik. Ważne jest również utrzymanie w pomieszczeniu prawidłowej wilgotności, która dla wag analitycznych wacha się od 45% do 60%.  Do prawidłowego działania wagi, powinno się zapewnić jej stabilne zasilanie.

Jakie są zasady ważenia wagą analityczną?

Przed rozpoczęciem ważenia waga powinna zostać skalibrowana. W nowszych modelach, proces ten przebiega automatycznie. Ważonych substancji nie należy nakładać bezpośrednio na szalkę, lecz na specjalne naczynka wagowe. Odradza się używania plastikowych naczynek, gdyż mogą przenosić ładunki elektrostatyczne. Należy również zwrócić uwagę, aby ważone próbki umieszczać na środku szalki, w celu uniknięcia dodatkowych błędów pomiarów. Waga, jak i naczynka przed ważeniem powinny być czyste i suche.