Jaka powinna być mieszanina do przygotowania pożywki dla kultur in vitro roślin?

Techniki kultur in vitro są powszechnie stosowane jako metody rozmnażania roślin w uprawie, hodowli i badaniach naukowych. Hodowla in vitro przebiega w kilku etapach. Właściwy dobór składu pożywki ma kluczowe znaczenie i zależy od gatunku rośliny, rodzaju eksplantatu i etapu rozwoju kultury.

Skład pożywki

Pożywka ma za zadanie dostarczyć wszystkich potrzebnych do prawidłowego rozwoju składników nieorganicznych, organicznych i wody.
Pożywkę sporządza się na bazie wody destylowanej i sterylnej (autoklawowanej). Pierwiastki niezbędne do rozwoju dostarcza się pod postacią soli nieorganicznych. Należą do nich makroelementy (azot, potas, fosfor, wapń, magnez, siarka), mikroelementy (np. żelazo, molibden, miedź, jod, cynk, bor) i ultraelementy ( np. kobalt, glin, sód, krzem).

Związki organiczne to węglowodany będące źródłem węgla. Najczęściej stosuje się sacharozę czy glukozę.
Kolejna grupa to witaminy z grupy B oraz hormony wzrostu - fitohormony. Odpowiednia proporcja pomiędzy auksynami, giberelinami i cytokininami jest czynnikiem inicjującym poszczególne etapy rozwoju: podziały komórek, tworzenie pędów i ukorzenienie, a w konsekwencji powstanie całej rośliny.
Niekiedy do pożywki dodaje się inne substancje organiczne np. mleczko kokosowe, aminokwasy, antybiotyki.
Otrzymana pożywka ma postać roztworu wodnego i jest pożywką płynną. By uzyskać pożywkę stałą, należy dodać czynnik żelujący np. agar, agarozę czy polimery wytworzone przez bakterie jak Phytogel czy Gelrite.

Pożywkę płynną należy poddać sterylizacji (autoklawowaniu), przed dodaniem wrażliwych na temperatury składników organicznych, jak witaminy, fitohormony. Te dodajemy do sterylnej pożywki, stosując odpowiednie filtry bakteryjne.

Kolejnym istotnym czynnikiem jest właściwe pH pożywki, które ustala się, stosując systemy buforowe. Optymalne pH ma wpływ na prawidłowe podziały komórek i zależy od gatunku i etapu rozwoju kultury, zazwyczaj oscyluje ono między 5,5-6,5 pH.
Sterylność procesu jest bardzo ważna ze względu na niebezpieczeństwo zakażenia bakteriami czy grzybami. Wszystkie narzędzia i naczynia powinny być sterylne (autoklawowane), a procesy wyszczepiania i pasażowania należy prowadzić w komorze laminarnej z nawiewem sterylnego powietrza.

Firma Duchefa specjalizuje się w sprzedaży produktów do badań laboratoryjnych oraz produktów niezbędnych do wytworzenia własnej pożywki. W ofercie posiadamy standardowe pożywki ja Murashige & Skoog i Gamborg i inne oraz wiele pożywek przeznaczonych do hodowli poszczególnych gatunków roślin.