Jakie jest podstawowe szklane wyposażenie laboratorium chemicznego?

Specjalistyczne produkty szklane należą do niezbędnego zaopatrzenia laboratorium chemicznego. Wykorzystuje się je zarówno w chemii, medycynie i farmacji, jak i w różnego rodzaju testach przeprowadzanych w ramach kontroli jakości. Jakiego rodzaju szkło można znaleźć w każdym laboratorium i do czego przeznaczone są najważniejsze elementy tego rodzaju wyposażenia?

Jakie szklane naczynia stanowią niezbędne wyposażenie każdego laboratorium?

Szkło laboratoryjne to rodzaj szkła technicznego wykorzystywanego do produkcji specjalistycznych naczyń używanych w laboratoriach i instytutach naukowych. Dzięki jego charakterystycznym właściwościom – w tym wysokiej odporności na działanie silnych środków chemicznych – wykonane z niego naczynia mogą być stosowane podczas różnego rodzaju analiz czy testów jakości.

Szklane naczynia posiadają określone parametry dostosowane do poszczególnych zadań, w związku z czym powinny być precyzyjnie dobrane w zależności od ich ścisłego przeznaczenia. Wyróżniamy jednak kilka elementów wykonanych ze szkła laboratoryjnego, które bezwzględnie powinny znaleźć się w każdym laboratorium chemicznym. Należą do nich:

 • menzurka, czyli cylinder miarowy – przeznaczona do precyzyjnego odmierzania ilości cieczy;
 • kolby – występują w różnych rodzajach (np. kolby miarowe, ssawkowe, stożkowe czy kolby Schlenka) przeznaczonych do ściśle określonych działań, takich jak m.in. przeprowadzanie destylacji czy reakcji chemicznych w roztworach o określonym stężeniu;
 • ampuła – jest to całkowicie szczelne naczynie przystosowane do długotrwałego przechowywania tych substancji, które z różnych względów nie mogą być trzymane w mniej trwałych pojemnikach;
 • probówki – podłużne naczynia z okrągłym lub stożkowym dnem;
 • zlewki – przeznaczone do odmierzania i krótkotrwałego przechowywania cieczy;
 • rozdzielacz – przeznaczony do płukania, ekstrakcji oraz rozdzielania mieszanin w stanie ciekłym;
 • wkraplacz – umożliwiający na stopniowe dodawanie substancji do mieszaniny w trakcie trwania reakcji;
 • naczynko wagowe – pozwalające na precyzyjne odmierzanie substancji w stanie stałym;
 • krystalizator – przeznaczony do przeprowadzania procesu krystalizacji podczas reakcji chemicznych;
 • wymrażacz – naczynie służące do wymrażania substancji ciekłych i stałych z fazy gazowej;
 • eksykator – naczynie przeznaczone do przechowywania próbek wrażliwych na parę wodną lub do suszenia próbek i przechowywania ich pod próżnią;
 • pipeta z miarą – pozwalająca na precyzyjne odmierzanie substancji ciekłych.

 

Pamiętajmy, że naczynia znajdujące się na powyższej liście to zaledwie najbardziej podstawowe elementy wyposażenia laboratoryjnego. Cała reszta szkła wykorzystywanego w laboratorium to ściśle określone elementy zależne od jego charakteru oraz rodzaju przeprowadzanych w nim działań.