Kompletowanie szkła laboratoryjnego

Szkło laboratoryjne należy do podstawowego wyposażenia każdego laboratorium. Warunki laboratoryjne wymagają , aby szkło charakteryzowało się dobrą wytrzymałością mechaniczną, chemiczną oraz przejrzystością.

Rynek konsumencki nakłada na producentów szkła wymagania, aby produkowali różne rodzaje nie tylko pod względem jakości, ale kształtu, wytrzymałości i wielkości.

Najpopularniejszym szkłem jest szkło borokrzemowe zbudowane głównie z tlenków krzemu i boru. Sprzęt wykony z tego rodzaju szkła charakteryzuje się wysoką odpornością chemiczną i dużą odpornością na nagłe zmiany temperatury pracy oraz doskonałą przezroczystością optyczną.

Szkłem bazowym, niedrogim i łatwo dostępnym jest szkło sodowo-wapniowe. Produkuje się z niego sprzęt, który nie wymaga kontaktu z wysoką temperaturą oraz substancjami agresywnymi. Równie popularne jest szkło kwarcowe, które wykazuje wysoką odporność na działanie silnych kwasów i niską na działanie substancji zasadowych. Szkło laboratoryjne może występować również w wersji przyciemnianej, dzięki czemu można je wykorzystać przy substancjach wymagających ochrony przed promieniowaniem ultrafioletowym i podczerwonym.

Przy wyborze szkła laboratoryjnego trzeba w pierwszej kolejności określić jego przeznaczenie i ustalić jakie procesy chemiczne będą zachodziły przy przeprowadzanych badaniach. Dopiero na tej podstawie będzie można odpowiednio dobrać rodzaj szkła i elementy wyposażenia aparatury laboratoryjnej. Bez względu na to, jaki rodzaj szkła zostanie wybrany, istnieje kilka niezbędnych elementów, które muszą znaleźć się w każdym funkcjonalnym i dobrze wyposażonym laboratorium. Przede wszystkim są to zlewki, kolby miarowe, kolby stożkowe, okrągłodenne, naczynka wagowe, probówki, pipety, cylindry miarowe, butelki na odczynniki czy szkiełka zegarkowe.

Warto również wspomnieć o szkle do ultramikrotmu. Ten rodzaj szkła posiada zastosowanie w pracowniach mikroskopii elektronowej. Jest to szkło wysokiej jakości. Ma postać czystych szklanych pasków, przyciętych do niewielkich rozmiarów. Szkło jest wstępnie czyszczone i pakowane indywidualnie, dzięki czemu pozostaje czyste do momentu użycia. Paski szklane są dostępne w różnych rozmiarach i grubościach:

grubość 380 mm x 25 mm x 6 mm

grubość .380 mm x 38 mm x 6 mm

grubość 100 mm x 50 mm x 12 mm.