Skaningowa mikroskopia a krążki węglowe – co trzeba wiedzieć?

Skaningowa mikroskopia elektronowa (SEM) to zaawansowana technika badania struktury i składu chemicznego materiałów na poziomie mikro i nanostruktur. Dzięki wykorzystaniu wiązki elektronów, SEM pozwala na uzyskanie obrazów o wysokiej rozdzielczości, co jest nieosiągalne dla tradycyjnych mikroskopów optycznych. Więcej na ich temat przeczytasz w poniższym artykule.

Istotny element skaningowej mikroskopii SEM to krążki węglowe

Krążki węglowe pełnią ważną rolę w procesie przygotowania próbki do badania z wykorzystaniem Skaningowej Mikroskopii Elektronowej. Stanowią podłoże dla próbek badanych, zapewniając stabilność oraz odpowiednie właściwości przewodzące. Właściwości te są niezbędne do uzyskania wysokiej jakości obrazów, ale również zapobiegają nagromadzeniu ładunku elektrycznego na powierzchni próbki, co mogłoby prowadzić do zakłóceń w obrazie. Krążki węglowe do skaningowej mikroskopii wykonane są z czystego węgla, dla przykładu PELCO Tabs™ składają się z maty z włókna węglowego impregnowanej klejem przewodzącym. Klej przewodzący to akryl wypełniony węglem, niezawierający rozpuszczalników. W związku z tym, krążki węglowe są idealnym wyborem dla mikroskopii SEM, gdyż nie wpływają negatywnie na jakość obrazu, ani na skład chemiczny badanej próbki. 

Charakterystyka i zastosowanie

Krążki węglowe są odporne na działanie wysokich temperatur oraz próżni, co jest istotne podczas pracy w komorze mikroskopu SEM. Są one niezastąpione w wielu dziedzinach nauki, gdzie wymagane jest precyzyjne badanie struktury i składu chemicznego materiałów. W zależności od dziedziny nauki, próbki można oglądać w dużych powiększeniach - niezależnie od tego, czy jest to materiał biologiczny, czy też inne struktury materii.